ERASMUS+

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | Politechnika Poznańska

 

 

 

 

 

 

01

02

03

04

05

idea E+

zasady udziału

uczelnie partnerskie

dokumenty

informacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne informacje

 

 

2016.10.10

Rozmowa kwalifikacyjna (dodatkowy nabór)

Osoby zainteresowane wyjazdem zagranicznym w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (dodatkowy nabór), zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego w dniu 13.10.2016r., o godz. 11:30, pokój 742.

 

 

2016.10.07

Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2016-17

W związku z dostępnością środków finansowych prowadzenia jest dodatkowa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2016-17 (więcej informacji >>>). W chwili obecnej, po podstawowej rekrutacji jaka miała miejsce na początku 2016 roku, dostępne są 33 miejsca (zobacz listę >>>). Kryteria kwalifikacyjne podczas rekrutacji uzupełniającej są identyczne, jak podczas rekrutacji podstawowej (więcej informacji >>>).

 

Wszyscy zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2016-17 proszeni są o: 

1.      pobranie formularza wstępnego zgłoszenia (więcej informacji >>>) i po jego wypełnieniu przesłanie na adres e-mailowy Wydziałowej Koordynator E+ na WMRiT najpóźniej do 13.10.2016r. (proszę o wpisanie preferencji wyjazdowych jedynie spośród uczelni z wolnymi miejscami),

2.      wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (sprawdzenie znajomości j. angielskiego) lub dostarczenie kopii państwowego certyfikatu językowego - min. poziom B2,

3.      dostarczenie kopii zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego dodatkowe osiągnięcia; najpóźniej do 13.10.2016r.

 

Brak zaległości w dotychczasowym okresie studiów oraz średnia ze studiów zostaną zweryfikowane bezpośrednio w systemie informatycznym prowadzonym przez Dziekana WMRiT - nie jest zatem konieczne dostarczanie jakichkolwiek zaświadczeń w tym zakresie.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich opisanych powyżej kroków zostanie przygotowana lista rankingowa, jako wypadkowa ocen z powyższych kryteriów; na tej podstawie osoby z najwyższych miejsc mogą w pierwszej kolejności wybrać miejsce docelowe (z dostępnych), aż do wyczerpania obu list (zakwalifikowanych i dostępnych miejsc).

 

Ostatnim krokiem w rekrutacji będzie finalna decyzja Uczelnianego Koordynatora programu ERASMUS+ o przyznaniu finansowania. Tylko osoby, które uzyskają finansowanie rozpoczną w dalszym etapie przygotowanie dokumentacji wyjazdowej.

 

 

 

2016.10.01

Powołanie nowej Wydziałowej Koordynator E+

Od 1 października 2016r. decyzją Dziekana WMRiT funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS+ pełni dr inż. Hanna Sawicka.

 

 

 

 

 

 

 

Administrator strony: Piotr Sawicki | Aktualizacja: 15.11.2016 10:17 am