ERASMUS+

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu | Politechnika Poznańska

 

 

 

 

 

 

01

02

03

04

05

idea E+

zasady udziału

uczelnie partnerskie

dokumenty

informacje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE | KOMUNIKATY

2017.01.10 Zwolnienie z podatku dochodowego

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16.12.2016r., studenci i nauczyciele akademiccy uczestniczący w wyjeździe zagranicznym między 01.01.2017 r. a 31.12.2018 r.  w ramach programu Erasmus+, nie zapłacą podatku od stypendium. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MNiSW (link >>)

 

2016.12.21 Rozmowy kwalifikacyjne (wyjazdy 2017/2018)

 

Termin rozmów kwalifikacyjnych dla  osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

jest następujący: 9.01.2017r., godz. 10:00

- język niemiecki (prof. Krzysztof Wisłocki, pok. 727 BM)

- język angielski (dr inż. Hanna Sawicka, pok. 742 BM)

 

 

2016.12.21 Wstępne zgłoszenia na wyjazdy zagraniczne (2017/2018)


Na wstępne zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 oczekuję najpóźniej do 10.01.2017r.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce „Dokumenty” (link >>).

 

 

 

2016.12.13 Nabór na studia zagraniczne w roku akademickim 2017/2018


Wszystkich Studentów WMRiT zainteresowanych wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+,

w roku akademickim 2017/2018, serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne.  Poniżej zamieszczono plakat reklamujący spotkanie informacyjne (kliknij obraz, aby powiększyć)

 

Termin spotkania: 20.12.2016r.

Godzina: 16:50-18:20

Sala: 18 (BM)

 

Osoby zainteresowane mogą już teraz  przesyłać swoje wstępne zgłoszenia udziału w programie. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w zakładce „Dokumenty” (link >>).

 

 

2016.10.10 Rozmowa kwalifikacyjna (dodatkowy nabór)


Osoby zainteresowane wyjazdem zagranicznym w ramach programu ERASMUS+ w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 (dodatkowy nabór), zapraszam na rozmowę kwalifikacyjną z języka angielskiego w dniu 13.10.2016r., o godz. 11:30, pokój 742.

 

 

2016.10.07 Dodatkowa rekrutacja na rok akademicki 2016-17


W związku z dostępnością środków finansowych prowadzenia jest dodatkowa rekrutacja
na semestr letni roku akademickiego 2016-17 (więcej informacji >>>). W chwili obecnej, po podstawowej rekrutacji jaka miała miejsce na początku 2016 roku, dostępne są 33 miejsca (zobacz listę >>>). Kryteria kwalifikacyjne podczas rekrutacji uzupełniającej są identyczne, jak podczas rekrutacji podstawowej (więcej informacji >>>).

 

Wszyscy zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2016-17 proszeni są o: 

1.      pobranie formularza wstępnego zgłoszenia (więcej informacji >>>) i po jego wypełnieniu przesłanie na adres e-mailowy Wydziałowej Koordynator E+ na WMRiT najpóźniej do 13.10.2016r. (proszę o wpisanie preferencji wyjazdowych jedynie spośród uczelni z wolnymi miejscami),

2.      wzięcie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej (sprawdzenie znajomości j. angielskiego) lub dostarczenie kopii państwowego certyfikatu językowego - min. poziom B2,

3.      dostarczenie kopii zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego dodatkowe osiągnięcia; najpóźniej do 13.10.2016r.

 

Brak zaległości w dotychczasowym okresie studiów oraz średnia ze studiów zostaną zweryfikowane bezpośrednio w systemie informatycznym prowadzonym przez Dziekana WMRiT - nie jest zatem konieczne dostarczanie jakichkolwiek zaświadczeń w tym zakresie.

 

Po przeprowadzeniu wszystkich opisanych powyżej kroków zostanie przygotowana lista rankingowa, jako wypadkowa ocen z powyższych kryteriów; na tej podstawie osoby z najwyższych miejsc mogą w pierwszej kolejności wybrać miejsce docelowe (z dostępnych), aż do wyczerpania obu list (zakwalifikowanych i dostępnych miejsc).

 

Ostatnim krokiem w rekrutacji będzie finalna decyzja Uczelnianego Koordynatora programu ERASMUS+ o przyznaniu finansowania. Tylko osoby, które uzyskają finansowanie rozpoczną w dalszym etapie przygotowanie dokumentacji wyjazdowej.

 

 

2016.10.01 Powołanie nowej Wydziałowej Koordynator E+


Od 1 października 2016r. decyzją Dziekana WMRiT funkcję Wydziałowego Koordynatora Programu ERASMUS+ pełni dr inż. Hanna Sawicka.

 

 

 

 

 

 

 

Administrator strony: Hanna Sawicka i Piotr Sawicki | Aktualizacja: 10.01.2017 3:07 pm